ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
788 views • June 7, 2022

Exfuncionario de Obama presionó al gobierno de Trump | Se agudizan las preocupaciones electorales

En Primera Plana
Bienvenidos a la entrega 375 de “En Primera Plana” de la NTD. Un antiguo funcionario de la administración Obama se ha declarado culpable. El viernes reconoció que participó en una iniciativa secreta ilegal para presionar al gobierno de Trump en 2017. Un nuevo informe ha vuelto a agravar la preocupación que muchos votantes continúan sintiendo sobre la fiabilidad y las garantías de los resultados electorales, desde las presidenciales de 2020. De hecho, los resultados de las elecciones de Arizona de 2020 podrían haber sido diferentes, según advierte un grupo de integridad electoral. Los republicanos han decidido tomar una “nueva línea de ataque”, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato. Los economistas dicen que la inflación ha llegado para quedarse, como mínimo, hasta el año que viene. Esto y más a continuación. *** EPOCH TV: https://es.theepochtimes.com/c-en-primera-plana Formato Podcast: https://spoti.fi/371n0vg Apóyanos: https://donorbox.org/en-primera-plana Telegram: https://t.me/enprimeraplana Correo electrónico: en.primera.plana.correo@gmail.com Novedades: https://newsletter-es.youmaker.com/?channel=En-Primera-Plana *** ¨¨¨¨ Atribuciones especiales: Rising Tide by Kevin MacLeod Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/5027-rising-tide License: https://filmmusic.io/standard-license
Show All
Comment 0