ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
379 views • May 4, 2022

Bespoke Bike Seat Aims to Reduce Saddle Sores

NTD News
NTD News
A Czech company is using the latest technology to create bike seats tailored to suit each rider's unique requirements—hoping to make saddle sores a thing of the past.
Comment 0