Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,036 views • January 29, 2022

南加亞裔夫婦 遭控欺詐保險等43項重罪|今日加州

南加亞裔夫婦 遭控欺詐保險等43項重罪 週四(27日),洛杉磯縣地檢署宣布,南艾爾蒙地市(South El Monte)一家家禽加工公司的老板和經理,被指控保險欺詐和工資盜竊。帶您了解。 根據洛杉磯地檢署週四(1月27日)的公告,位於洛杉磯縣南艾爾蒙地市(South El Monte)一家家禽加工公司的老板和經理,因被指控保險欺詐和工資盜竊,而面臨審判。 涉案的公司名為Golden Food Inc.。公司老板林鳳梧(Feng Wu Lam,音譯),以及她的丈夫、公司經理吳偉溫(Wei Wen Wu,音譯),被控在2015年至2019年期間,向工傷保險公司少報了約450萬美元的工資,以此非法逃避約170萬美元的工傷保險費。 此外,他們還被指控少付了至少43.7萬美元的薪資,給34名從事雞肉去骨和包裝的員工。 這兩名居住在亞凱迪亞市的被告,將面臨43項重罪指控,包括2項共謀盜竊工資的指控,34項重大盜竊勞力的指控和6項保險欺詐的指控,以及兩項偷竊工資的輕罪指控。 資料顯示,兩人將於3月29日在洛杉磯市中心的刑事法庭被提審。 #欺詐保險 #洛杉磯縣地檢署 #家禽加工 #GoldenFoodInc #工傷保險公司 #工傷保險費 #重大盜竊勞力 #重罪指控 #南艾爾蒙地肉品加工 #偷竊工資 #華人公司 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0