Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
309 views • January 27, 2022

THE FIRST TIME I TRY OYSTERS AND MUSSELS

Food Chef
Food Chef
oysters, mussels, cooking, seafood, clams, food, shellfish, recipe, oyster, green lip mussels, oyster (animal), seafood boil, chef, seafood mukbang, mukbang seafood, catch and cook, seafood boil mukbang, the juicy crab, mukbang oysters, juicy crab oysters, juicy crab mukbang, the juicy crab mukbang, the juicy crab sauce, mukbang green lip mussels, green lip mussels mukbang, mussel, tasty, spicy, italian, oyster recipe Credit: DOROGOI AKHMED - https://www.youtube.com/channel/UCs55uIKQR15QItvDEmKU5-g
Show All
Comment 0