ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2/12203
145 views • February 7, 2023

President Biden to Give State of the Union Address

NTD News
NTD News
President Joe Biden will be giving the State of the Union address on Feb. 7. It will be his second since taking office. The President is expected to tout the low unemployment rate, slowing inflation, and the January jobs report that produced better-than-expected numbers.
Comment 0