Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
292 views • May 13, 2022

一種高手都在用的模式!什麼是「心流」?5步驟教你進入心流!【心理學】 | 維思維

維思維Weisway
心流狀態是什麼?當我們極度專注下出現的超乎體驗! ------------------------ 【歡迎加入會員】 https://bit.ly/2CoCFFD 【訂閱按這裡】 https://bit.ly/38OqWfl 【維C Line貼圖】 https://line.me/S/sticker/13483644 【目錄】 00:00 介紹 01:47 什麼是心流 04:08 心流特徵 07:48 如何進入心流 10:46 結語 11:55 精選留言+ 記得分享喔! -------------------------------------------- 【想當YouTuber的按這裡】 數據分析工具(免費) https://bit.ly/2CurquY 想學動畫!(有免費的) https://bit.ly/393B8kd ---------------------------- 【其他平台按這裡】 Facebook: 維思維 https://www.facebook.com/weisway18/ IG :weisway18 https://www.instagram.com/weisway18/ ---------------------------- 【推薦你的影片】 你有「反社會人格」?:https://bit.ly/38UyyNd 為什麼鏡子裡的你比照片好看!https://bit.ly/2WaJDEM 如何控制夢? : https://bit.ly/2AQZb9l 為什麼聽自己錄音會覺得難聽?https://bit.ly/3elDRXh 失眠?這樣做!: https://bit.ly/2Cm6DJT 你到底是「內向」還是「社交恐懼症」!:https://bit.ly/2OgD9Qn -------------------- 【播放列表】 心理學小知識 https://bit.ly/3gUi1LR 生活小知識: https://bit.ly/3j42fjI 科學小知識 https://bit.ly/2DyyDuu 健康小知識 https://bit.ly/3egiPJj 動畫謎語 https://bit.ly/3iyXDDs
Show All
Comment 0