Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
127 views • November 16, 2022

Germany Building Ties With Vietnam, Skirts China

NTD News
NTD News
German Chancellor Olaf Scholz is wrapping up his two-day visit to Vietnam with a reassuring message for the country's economy—plans to make Vietnam an alternative manufacturing hub and to skirt China.
Comment 0