ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
69/12203
101 views • December 27, 2022

Weather Disruptions Linger for US Flights

NTD News
NTD News
The severe winter storm that hit the U.S. threw a wrench in the travel plans of many Americans over the holiday weekend. If you were flying with Southwest Airlines, chances are you’re not a happy customer. They canceled close to 70 percent of their flights on Monday. Southwest blamed the weather and staffing issues.
Show All
Comment 0