Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3 views • October 8, 2022

【10月7日加州新聞快訊】節日購物季將至 亞馬遜南加招聘員工|美國緝毒局破獲洛杉磯史上最大批毒品|加州批准新法 規範非法改裝車噪音問題|今日加州

〈節日購物季將至 亞馬遜南加招聘員工〉 網路電商公司亞馬遜,正在南加地區,招聘約一萬名全職、半職及季節性倉庫員工。 多數職位的起薪為每小時19美元。工作內容包括堆放貨物、揀選、包裝、運輸和交付顧客訂單等。福利則包括醫療保健、育兒假、401K儲蓄計劃和免費大學學費計畫等。詳情可以在網站查詢。 〈美國緝毒局破獲洛杉磯史上最大批毒品〉 美國緝毒局洛杉磯分局,和地方警力,週三宣布他們在加州諾科市,破獲價值約三千三百萬美元的毒品。包括3,500磅的冰毒與145磅的古柯鹼。 這批毒品是洛杉磯執法單位至今破獲的最大批毒品。而警方正在深入調查負責非法販運的組織團伙。 〈加州批准新法 規範非法改裝車噪音問題〉 根據州長紐森上月批准的法案AB 2496,加州車管局將對非法改裝車和改裝摩托車帶來的噪音污染,進行管制。 新法要求車主將發出噪音的改裝設備移除,否則DMV將扣留車輛。 不過有執法人員對新法的效用抱持保留態度,並表示DMV將需要在車主更新年檢註冊時,進行更充分的核查。 #亞馬遜招聘 #19美元時薪 #員工福利 #美國緝毒局洛杉磯分局 #諾科市 #破獲毒品 #AB 2496法案 #加州車管局 #非法改裝車 #噪音問題 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0