Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • September 20, 2022

Visselblåsare - Kinesisk spion arbetade för Twitter

NTD Sverige
NTD Sverige
En Twitter-visselblåsare vittnade inför senatorer den 13 september i USA. Han säger att Twitter-cheferna verkade oberörda när de fick veta att en kinesisk spion arbetade på företaget.
Comment 0