Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
7 views • September 16, 2022

Företrädare mot sexhandel: Våldtäkt och tvång i pornografi

NTD Sverige
NTD Sverige
Pornografi, beroendet som ingen vill prata om men som är allmänt destruktivt och nästan alla barn exponeras för det. NTD har talat med två experter om frågan.
Comment 0