Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
120 views • June 24, 2022

习近平失势?派特使欧洲巡回检讨,这两篇文章被删释放强烈信号;86万斤大蒜换套房;流动性危机?最可怕情形的是这个(政论天下第729集 20220623)天亮时分

天亮時分
天亮時分
‣‣購買《笑談風雲》和《中華文明史》電子書 https://tianliangalliance.org/product ‣‣捐款(可免税)给章天亮的非營利公司 https://tianliangalliance.org/zh-tw/donate ‣‣希望之城會員頻道,郵箱註冊即可免費收看百餘集節目:https://is.gd/2wr2h3 ‣‣合作邀約 & 爆料反饋 ► videocenter@bayvoice.net
Show All
Comment 0