ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
765 views • June 23, 2022

Hungary Introduces New Fiscal Policies

NTD News
NTD News
Rising inflation in Hungary has prompted the country's prime minister to lower prices at the gas pump. The government is also applying a tax to what it calls the “extra profits” of certain industries. The policies are proving controversial with the EU and some economists.
Comment 0