ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
901 views • July 2, 2022

World's Largest Navy Drill Underway in Hawaii

NTD News
NTD News
The world’s largest international navy exercise is underway in Hawaii. The United States is hosting the drill, called RIMPAC 2022. This year, 26 nations are coming together to flex their military might.
Comment 0