เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
109 views • January 30, 2023

Dr Yan : "Le vaccin n'aurait jamais dû être utilisé sur l'homme"

Nouvel Angle
Nouvel Angle
Dr Yan : "Le vaccin n'aurait jamais dû être utilisé sur l'homme" Face au tsunami des infections en cette nouvelle année malgré un taux de vaccination élevé, le Dr Yan remet en question l’efficacité des vaccins chinois. Selon le CDC chinois, les autorités ont administré 3,48 milliards de doses de vaccins à 1,31 milliard de personnes au 12 janvier 2023. Quant aux personnes âgées de 60 ans et plus, 241,54 millions d’entre elles se sont vu injecter 676,75 millions de doses de vaccins, ce qui représente 86% de la population âgée en Chine. Malgré un taux de vaccination aussi élevé, environ 900 millions de personnes ont été infectées par le Covid au 11 janvier, dont près de 80% présentent des symptômes graves, selon une étude de l’Université de Pékin. Restons connectés ! 🌟 Soutenez-nous sur Patreon : https://www.patreon.com/laetitianouvelangle 🌟 Youmaker : https://www.youmaker.com/channel/c761a99f-3488-442a-819f-8826db5aa645 🌟 Facebook : https://www.facebook.com/ntdfrancais 🌟 Twitter : https://twitter.com/NTDTVFrance 🌟 Instagram : https://www.instagram.com/laetitia_nouvel_angle/ 🌟 Telegram : https://t.me/nouvelangle
Show All
Comment 1