เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • February 10, 2023

ChatGPT是什麼?怎麼玩?引爆科技大公司AI大戰|新聞拍案驚奇 大宇 #shorts #chatgpt #openai #google

💐 歡迎關注「乾淨世界」上的另一個頻道 https://www.ganjing.com/zh-TW/channel/1eiqjdnq7go6LOm7uwUFGcLm01080c 👉 觀看會員節目: https://ganjingworld.tv/%E5%A4%A7%E5%AE%87%E7%BF%BB%E6%A1%88%E9%A9%9A%E5%A5%87 📌 贊助大宇團隊 https://donorbox.org/xwpajq 爆料訊息: xwpajq@gmail.com 合作邀約:xwpajq513@gmail.com 爆料中,請盡量多提供一些說明文字,便於工作人員查看。我們每天都收到大量的各類郵件,容易濾過,或者沒有採用您的資料,還請大家不要介意。 再次提醒一下,大家給我們發信,請不要發網上重複的消息,請發您自己掌握的有關實情,而且儘量寫好事件發生的時間地點,最好再附上幾句簡介,讓我們知道發生了什麼。只有一張照片,或者是視頻,我們沒辦法確認,不好報導。請您一定保證自身安全的前提下,再發送有關信息,安全第一!
Show All
Comment 0