ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
137/12203
139 views • December 7, 2022

Fauci’s Deposition in Big Tech Censorship Case Released

NTD News
NTD News
Dr. Anthony Fauci was recently questioned as part of a lawsuit against the Biden Administration which is accused of colluding with Big Tech to censor speech.
Comment 0