ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • November 22, 2022

USA: Google går med på en förlikning på 392 miljoner dollar

NTD Sverige
NTD Sverige
Google har gått med på en förlikning på nästan 400 miljoner dollar med 40 delstater. Det har att göra med en utredning om hur företaget spårat användarnas platsdata.
Comment 0