Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
44/12203
128 views • January 9, 2023

President Biden Makes First Visit to Southern Border

NTD News
NTD News
President Joe Biden visited the U.S.-Mexico border on Sunday. He flew into El Paso, Texas where he was greeted by Governor Greg Abbott. Abbott met Biden as he departed the plane—And hand-delivered a letter to him.
Comment 0