ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10788
248 views • August 10, 2022

Young Conservatives Still Back Trump for President: Turning Point USA Ambassador

NTD News
NTD News
At the Conservative Political Action Conference 2022 in Dallas, Texas, NTD’s Paul Greaney sat down with Turning Point USA ambassador Kaylee Campbell.
Comment 0