Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
295 views • March 31, 2022

Bộ phản ứng - Buổi 10 - ôn 1 đến 23

C
Chí Thiện HN
1 Ní ná li a. Phát âm đúng: Nǐ nǎlǐ a. bạn ở đâu à 2 Ní shì nǎr a Phát âm đúng: Nǐ shì nǎ'er a Bạn là ở đâu a? 3 Nǐ shì nǎli rén Phát âm đúng: Nǐ shì nǎlǐ rén Hiểu sát nghĩa: Bạn là ở đâu người? Việt hóa: Bạn là người ở đâu? 4 Nǐ shì shuí. bạn là ai 5 Shì shéi Là ai? Việt hóa: Là ai đấy? 6 Tīngdàole, hǎole, wǒ jiù tīngdàole a. Hiểu sát nghĩa: Nghe tới rồi, tốt rồi, tôi chính là nghe tới rồi a. Việt hóa: Nghe được rồi, tốt rồi, tôi chính là nghe được rồi a. 7 Tīngde dào Hiểu sát nghĩa: Nghe được tới. Việt hóa: Nghe tới được / Nghe được. 8 Tīngjiànle Hiểu sát nghĩa: Nghe thấy rồi. Việt hóa: Nghe được. 9 Hái kěyǐ Hiểu sát nghĩa: Vẫn còn được. Việt hóa: Vẫn ok 10 Bùshì dǎngyuán, méirùguò dǎng Không là đảng viên, không có nhập qua đảng. 11 Wǒ bùshì dǎngyuán. Tôi không là đảng viên 12 Wǒ shì dǎngyuán a Tôi là đảng viên 13 wǒ shì dǎngyuán a. Wǒ shì dǎngyuán. Tôi là đảng viên, tôi là đảng viên à 14 Wǒ méiyǒu rù dǎng, bùshì dǎngyuán. Tôi không có nhập qua đảng, không là đảng viên. 15 Shì, tā shì dǎngyuán. Đúng, ông ấy là đảng viên 16 Shì, guó mín dǎng, wǒ shì guó mín dǎng. Đúng, Quốc dân đảng, tôi là quốc dân đảng {ý là không phải đảng viên đảng cộng sản} 17 méi yóu rùguò dǎng Phát âm đúng: Méiyǒu rùguò dǎng Không có gia nhập qua đảng. 18 méiyǒu dǎngyuán không có đảng viên 19 Wǒ bù rù tuán Tôi không gia nhập đoàn 20 Méi rù tuán Không có [gia] nhập qua đoàn 21 Méi rùguò tuán, bùshì tuányuán Không có [gia] nhập đoàn, không là đoàn viên 22 méiyǒu shàng zhōngxué không có lên trung học 23 mèi yòu rù guò tuàn, mèi yòu rù guò tuàn; nǐ shuō lǎobáixìng a; shì ge lǎobáixìng a; nǐ bù zhīdào ... zhī bù zhīdào lǎobáixìng? Phát âm đúng: méiyǒu rùguò tuán, méiyǒu rùguò tuán; nǐ shuō lǎobáixìng a; shì ge lǎobáixìng a; nǐ bù zhīdào ... zhī bù zhīdào lǎobáixìng? Không có gia nhập đoàn, không có gia nhập đoàn, bạn nói xem ... là lão bách tính a, bạn không biết … [bạn] biết hay không biết lão bách tính [là gì không?]
Show All
Comment 0