Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/7550
706 views • May 28, 2022

Senate Bill to Prevent WHO Overreach

NTD News
NTD News
Republican Sen. Ron Johnson is introducing a bill to push back against the World Health Organization's (WHO) potential overreach. The WHO is creating an intergovernmental negotiating body that critics say would expand its own power at the expense of individual nations.
Comment 0