Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9515
1,186 views • July 1, 2022

Biden: US to Give Another $800 Million in Weapons and Military Aid to Ukraine

NTD News
NTD News
President Joe Biden said on Thursday the United States will provide another $800 million in weapons and military aid to Ukraine, hailing the courage of Ukrainians since Russia invaded in February.
Comment 0