Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
70 views • July 2, 2022

部分上海人结束隔离之后,找不到工作无奈之下露宿街头...

公民老黑
公民老黑
让老黑不焦虑↓ http://paypal.me/laohei66 本频道的会员等级分为: 一杯咖啡;一个汉堡;一份牛排;海鲜套餐;伊比利亚火腿! https://www.youtube.com/channel/UCtLgwBOza-dnuaBg6W6YXog/join 【希望有1000人每月赞助我一杯咖啡,截止目前105人】 有一种鸟 没有脚 一生之中只能不停的飞 一生只能落地一次 就是他死的时候
Show All
Comment 0