ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
6 views • January 31, 2023

Feb 19, 2020 - Dr.SHIVA, MIT PhD gives compelling scientific testimony at CT Statehouse

drshiva
drshiva
You're being CONNED again! Politicians, MDs & academics -SILENT in 2020- NOW in 2023 grift for a BANDAID solution: Stop mRNA Vaccine The REAL Solution? -END 1962 Kennedy Vaccination Act My expert testimony to lawmakers on FEBRUARY 19, 2020 reveals why. Dr.SHIVA TruthFreedomHealth.com
Show All
Comment 0