ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11926
173 views • September 23, 2022

The Stories Behind ‘Saving Our Sisters’ Film

NTD News
NTD News
A new documentary hopes to shed light on the increasing number of people detransitioning from transgender identities. The film explores the lives of women who used to identify as male. NTD heard from the people behind the film.
Comment 0