Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
314 views • January 28, 2022

When Dog Gets to Swim With His Best Friend

Fur University
Fur University
Everyday is the best day when I get to swim with my best friend Credit: www.waketowake.tc @waketowaketc - https://www.instagram.com/waketowaketc/ @jojothedolphin - https://www.instagram.com/jojothedolphin https://www.facebook.com/waketowaketc https://www.youtube.com/channel/UC34JvTHWRo_STe8kJbTBV2A
Show All
Comment 0