Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
802 views • March 11, 2022

47號法案廢除失敗 州議員基利:不會放棄|今日加州

47號法案廢除失敗 州議員基利:不會放棄 週二(9日),加州的數名領導人,在州議會大廈前,要求廢除第47號法案。他們表示,這項法案並沒有使社區更安全,反而提升了犯罪率。 週二(9日),加州議員凱文.基利(Kevin Kiley)與立法者和執法部代表等,在州議會前,呼籲廢除第47號法案,以減少犯罪行為。 加州議員 凱文.基利:「第47號法案被錯誤地稱為《安全社區和學校法》。事實上,它提供了所謂的「出獄卡」。它把加州變成了所謂的小偷天堂。」 聖貝納迪諾縣警長 山農.迪庫斯(Shannon Dicus):「第47號法案和其它措施有效地削弱了執法部門保護企業的能力,但最脆弱的群體,包括老年人,他們有固定收入,是重大盜竊的目標,現在這種行為卻被歸類為輕罪。」 州眾議員基利在今年一月,提出了AB 1599號提案,希望廢除第47號法案,並把盜竊950美元以上歸為重罪的門檻,降至400美元。 但在週二的州議會上,AB 1599號提案沒有投票通過,因此47號法案將被保留。 雖然提案未能通過,但基利的辦公室向本台記者表示,廢除47號法案的計畫將不會止步於此。 #47號法案 #Prop47 #凱文·基利 #KevinKiley #加州眾議員 #AB1599號提案 #犯罪率 #安全社區和學校法 #盜竊 #聖貝納迪諾縣 #SanBernardinoCounty #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0