ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
89/12203
63 views • December 23, 2022

Secretary of State Antony Blinken Shares State Department's Achievements in 2022

NTD News
NTD News
Secretary of State Antony Blinken gave what may be his final press briefing of the year. He highlighted America’s diplomatic achievements in 2022.  And he shared the State Department's plans for the future.
Comment 0