Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
9 views • November 2, 2022

White House Says North Korea Is Sending Military Weapons to Russia

NTD News
NTD News
The Biden administration said it has new intelligence showing that North Korea is supplying artillery shells to Russia. White House officials say North Korea is covering up the shipments by sending them to countries in the Middle East and North Africa.
Comment 0