ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
107/12203
98 views • December 17, 2022

What Happens If Georgia Ends General Runoffs?

NTD News
NTD News
It’s been a week since Democratic Party Senator Raphael Warnock won the Georgia runoff election. Republican Secretary of State Brad Raffensberger wants to end the runoff requirement. What happens if it ends?
Comment 0