ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
93 views • January 28, 2023

Former Rep. Flores: Border Towns 'Unrecognizable'

Capitol Report
Capitol Report
Former Congresswoman Mayra Flores was the first Mexican-born member of the U.S. Congress. Flores who is a former democrat turned Republican has been a very outspoken voice when it comes to the matter of border security. NTD sat down with the former Congresswoman to hear her perspective on the Southern border crisis.
Show All
Comment 0