Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
348 views • January 21, 2022

How to make needle felted Totoro?

DIY King
DIY King
You can buy all the necessary materials to make Totoro from keceigneleme.com. Credit YT:@Keçe İnadı - Wool Art by Nilay Emek (https://www.youtube.com/channel/UCGZwnmsB8wdqglSjbeEIrOA)
Show All
Comment 0