ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
70 views • September 20, 2022

Residents Harvest Grapes at Montmartre Vineyard

NTD News
NTD News
In Paris, some residents took part in grape harvesting in the last remaining vineyard of Montmarte. It's a long-standing tradition that brings together dozens of Parisians to prepare Paris' very own red wine.
Comment 0