Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
37 views • September 23, 2022

Tax Cuts Mark 'New Era' for Economy: Kwarteng

NTD News
NTD News
Chancellor Kwasi Kwarteng announced a vast array of tax cuts in what he hailed as a "new era" for the UK economy. Major points included cuts to stamp duty and dropping the top rate on income tax.
Comment 0