ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10788
1,369 views • August 12, 2022

CDC Gave False Info on Vaccine Surveillance

NTD News
NTD News
The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is admitting it gave false information about COVID-19 vaccine surveillance, including inaccurately saying it conducted a certain type of analysis more than one year before it actually did. A CDC spokeswoman says no CDC employees intentionally provided false information .
Show All
Comment 0