Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
64 views • April 21, 2022

失敗的戰爭,長期經濟蕭條,兩件事是中共垮台的觸發條件。中國大陸經濟蕭條正在形成。【石山角度】(有冇搞錯國語)| 2022.4.21

石山角度
石山角度
00:00 當經濟受到嚴重影響 04:39 東亞經濟發展模式 10:16 「分配制度改革」 16:32 失業是中國的大問題 失敗的戰爭,長期經濟蕭條,兩件事是中共垮台的觸發條件。中國大陸經濟蕭條正在形成。【石山角度】(有冇搞錯國語)| 2022.4.21 歡迎朋友們留下您的Email📧 https://newsletter.youmaker.com/?channel=shishan 【石山角度】有任何視頻更新消息,都將在第一時間提供給您! 歷史上,人類社會出現大面積結構性崩潰,通常伴隨著兩個東西,或者說源於兩個東西,一個是戰爭,一個是瘟疫。古埃及、古羅馬是這樣,中國的歷朝歷代也都是如此。 這兩個東西,現在都出現了。烏克蘭戰爭正在打得激烈,而瘟疫,也正在氾濫得激烈。對中國來說,本來烏克蘭戰爭遠在歐洲,和中國大陸沒有太大關係,但現在全球化時代,誰都躲不掉,中國這個號稱世界第二經濟體量的國家,當然更是躲不掉了。況且,各種跡象表明,中共似乎在加緊備戰步伐,正在準備自己的戰爭。 立刻訂閱【石山角度】🔔 https://www.youtube.com/channel/UC_x4TYTL7Ibhs0JPuHVQY1A?sub_confirmation=1 #石山角度 #中國經濟 #中共 發佈日期:2022年4月21日 主播:石山 編輯:Qiana 編輯督導:Ingrid 攝錄:Jack
Show All
Comment 0