We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
205 views • March 29, 2022

Bộ phản ứng - Buổi 8

C
Chí Thiện HN
41 rù guò a Nhập qua {ý là có gia nhập qua đảng/đoàn/đội} 42 Shì. Đúng. 43 shè děi a phát âm đúng: shì de a! Đúng / Phải / Là như thế {có ý nhấn mạnh hơn Shì} 44 yóu a, yóu ba phát âm đúng: Yǒu a, Yǒu ba Có đấy {ý là có gia nhập qua đảng/đoàn/đội} 45 Bù hǎo Không hảo {ý là không đồng ý} 46 Bùyòng Không cần 47 Bù xūyào, bù xūyào, xièxiè nǐ Không cần, không cần, cảm ơn bạn 48 Ó, kěyǐ a! Ừ có thể à {ý là đồng ý thoái đảng/đoàn/đội} 49 hǎo de, míngbái Được, [tôi] minh bạch [rồi] 50 Hǎo de Hảo đích (nghĩa là có ý nhấn mạnh đồng ý) 51 dǒngle Hiểu rồi
Show All
Comment 0