Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10675
189 views • August 11, 2022

Food Pantries Struggling to Feed Families

NTD News
NTD News
Inflation is hitting food pantries in Chicago. They're struggling to keep up with demand, amid rising costs and a drop in donations. That means less food, or less variety, for families who depend on them.
Comment 0