Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
704 views • May 11, 2022

The First National Fentanyl Awareness Day

NTD News
NTD News
A Bay Area supervisor launched the nation’s first Fentanyl Awareness Day. The purpose is to start a movement to be on the lookout for illicit fentanyl and lower demand through social media.
Comment 0