Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
23 views • June 29, 2022

專訪桑普:美中台海交鋒,中共只能說不能做;美國及盟友籌建印太防禦機制;中共暴政下更多人覺醒,自由的秘密是理性和勇氣 | 方菲訪談 06/28/2022

方菲訪談
方菲訪談
【方菲訪談】近期中共一系列動作提升臺海緊張局勢。資深時評人士 #桑普 先生認為:美中台海交鋒,中共只能說不能做。 另一方面,#中共 國內重大社會事件頻發。是否喚醒民眾覺醒並衝擊中共統治? 請看本期方菲專訪律師桑普。 💎 請訂閱 Youtube 頻道:https://bit.ly/fangfeitalk 🙂 🔔 關注 Facebook 主頁 https://fb.me/fangfeitalk 🎯 訂閱 Twitter 主頁:https://twitter.com/FangfeiTalk ⭕️ 支持方菲:https://donorbox.org/rdhd 💎本節目首飾贊助:神韻shop (使用折扣碼享受10%的折扣:Fangfei10) 網址:https://www.shenyunshop.com?utm_source=focus_talk&utm_mediem=youtube&utm_campaign=hIp8Rvsyi38 ⭕️在Youmaker觀看我們的影片👉https://www.youmaker.com/c/fangfeitalk 專訪桑普:美中台海交鋒,中共只能說不能做;美國及盟友籌建印太防禦機制;中共暴政下更多人覺醒,自由的秘密是理性和勇氣 | 方菲訪談 06/28/2022 #台海 #香港 #俄烏 ©版權所有
Show All
Comment 1