ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/7293
640 views • May 26, 2022

Trump, Abbott to Speak at NRA Annual Forum

NTD News
NTD News
Former President Donald Trump says he still intends to keep his long-term commitment to attend the National Rifle Association (NRA) convention this Friday. In a statement Wednesday, he said he will pray for the victims in Tuesday's shooting and their families.
Comment 0