ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11926
193 views • September 28, 2022

Internal Pentagon Report: China Is Main Beneficiary of Key US Technology Research Efforts

Capitol Report
Capitol Report
China works to steal U.S. intellectual property, but now some say the communist regime could be the main beneficiary of key American tech research funds. Sen. Joni Ernst (R-Iowa) is sounding the alarm on an internal Pentagon report that sheds light on the issue.
Comment 0