Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
82 views • July 5, 2022

乖乖!这十亿居民信息泄露,稍微深挖每件事都能上热搜!可叹中国韭菜,躲得过锤子躲不过镰刀!

公民老黑
公民老黑
由于老黑的频道被谷歌推荐算法雪藏,超过80%的观众无法收到我的节目推送。 所以建立公民老黑广播群,以做备份,感谢大家支持! https://t.me/laohei606 感谢打赏↓ http://paypal.me/laohei66 #十亿居民 #信息泄露 #中国韭菜 本频道的会员等级分为: 一杯咖啡;一个汉堡;一份牛排;海鲜套餐;伊比利亚火腿! https://www.youtube.com/channel/UCtLgwBOza-dnuaBg6W6YXog/join 【希望有1000人每月赞助我一杯咖啡,截止目前105人】
Show All
Comment 0