Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
115 views • August 7, 2022

【杰森視角】 裴洛西不訪台,台海危機也會發生!誰在這次台海危機中吃虧更多?美國一招就能降低台海戰爭風險!烏克蘭戰爭給台灣提供迴避戰爭的思路!正常人非常容易誤判神經過敏人的行為!

【杰森視角】 裴洛西不訪台,台海危機也會發生!誰在這次台海危機中吃虧更多?美國一招就能降低台海戰爭風險!烏克蘭戰爭給台灣提供迴避戰爭的思路!正常人非常容易誤判神經過敏人的行為! #杰森視角 #台海危機 #裴洛西 -- 訂閱頻道+打開🔔: https://bit.ly/2FxacPv
Show All
Comment 0