Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
7,201 views • August 9, 2022

Jeff Clark: 'Unprecedented' Raid at Trump's Estate

Capitol Report
Capitol Report
Jeff Clark served in the Department of Justice during the Trump administration. NTD spoke with Clark, who also recently had his home raided by DOJ officials, to hear his insights on the FBI's raid of former President Donald Trump's Mar-a-Lago resort on Monday.
Comment 0