เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
93 views • January 9, 2022

Timeline: What If You Only Ate Spicy Food?

Infinite Comparison
You know the drill: running nose, burning mouth, breaking a sweat. Whether you're digging into homemade chili, habanero fajitas, or chicken vindaloo, nothing lights up your taste buds quite like spicy food. Spice in the right amount can have benefits to your body. But if consumed in abnormal amounts, it can cause health risks. So let's today find out how eating only spicy food every day can affect your body. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0