เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
371 views • January 26, 2022

Best 5 Minute Indoor Cardio Workout, Over 50

Bob and Brad
Bob and Brad
Best 5 Minute Indoor Cardio Workout, Over 50 Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/physicaltherapyvideo Website: https://bobandbrad.com/ Bob and Brad Amazon Store: https://amzn.to/3jAM0JN Brad and his wife, Julie, demonstrate how to get perfect posture. Some of our astute followers have noticed me slurring my words. I am not drunk but working with Brad it would be justifiable. I had 6 infected cysts removed from my mouth (noncancerous) and I have residual scar tissue and numbness. I will try to do better. Thanks Bob. Video Chapters: 0:00 Intro 0:25 Topic 1:06 Giveaway 1:52 Workout 7:47 Outro Interested in learning about the products mentioned in today's video: 1) Booyah Stik: https://store.bobandbrad.com 2) Perfect Push Up: https://amzn.to/2WZDT0S This Week's Giveaway: This week we are giving away a Bob and Brad Eye Massager! Giveaway Link: www.bobandbrad.com/giveaways Purchase Link: https://amzn.to/3tcMD51 This giveaway is open to the U.S only. Our videos offer the best "get fit , stay healthy, and pain-free" information directed toward people 0 to 101 years old. Physical Therapists Bob Schrupp and Brad Heineck have over 50 years of combined experience. We try to add a twist of our humor into each video in our quest to be the "Most Famous Physical Therapists on the Internet" In our opinion of course!!! Subscribe to us now and join the fun. Not only will these videos provide outstanding health information on treating yourself at home, we also do product reviews. For our favorite products on Amazon click on this link: https://www.amazon.com/shop/physicaltherapyvideo Check out the Bob and Brad Community to share your experiences, ask questions and connect with others regarding physical therapy and health related topics https://community.bobandbrad.com/ Visit us on our other social media platforms: Website: https://bobandbrad.com/ Facebook: https://www.facebook.com/BobandBrad/ Instagram: https://www.instagram.com/officialbobandbrad/ Twitter: https://twitter.com/ptfamous Wimkin: https://wimkin.com/BobandBrad Mewe: https://mewe.com/i/bobandbrad Minds: https://www.minds.com/bobandbrad/ Vero: http://vero.co/bobandbrad SteemIt: https://steemit.com/@bobandbrad Peakd: https://peakd.com/@bobandbrad LinkedIn https://www.linkedin.com/company/bob-and-brad TikTok https://www.tiktok.com/@bobandbrad 3speak https://3speak.tv/user/bobandbrad Rumble: https://rumble.com/user/BobandBrad Pain Management: US: C2 Massage Gun: https://amzn.to/3mXk4Vb Q2 Mini Massage Gun US: https://amzn.to/3ngsqrd T2 Massage Gun: https://amzn.to/3mUPMCn X6 PRO Massage Gun with Stainless Steel Head: https://amzn.to/3HFVEYc Eye massager: https://amzn.to/34qkqx8 Neck and Back massager: https://amzn.to/3t1PxJq Foot Massager: https://amzn.to/3G02qYl Knee Glide: https://store.bobandbrad.com Fit Glide: https://store.bobandbrad.com Leg Massager: https://amzn.to/3mSzr0P Wellness: Blood Pressure Monitor: https://amzn.to/34boFMK Fitness: Resistance Bands: https://amzn.to/31xW0AK Pull Up Bands: https://amzn.to/3zuEcCV Hanging Handles: https://amzn.to/3pRRFl4 Grip and Forearm Strengthener: https://store.bobandbrad.com Wall Anchor: https://store.bobandbrad.com Pull-Up System: https://www.optp.com/Pull-Up-system-by-Bob-and-Brad Hand Grip Strengthener: https://amzn.to/3HzOHrr Stretching: Booyah Stik: https://store.bobandbrad.com Stretch Strap: https://amzn.to/3sUqWGr Check out our shirts, mugs, bags and more in our Bob and Brad merchandise shop here: https://shop.spreadshirt.com/bob-brad Bob & Brad Amazon Store: https://amzn.to/2RTSLLh Other Products We Love: https://www.amazon.com/shop/physicaltherapyvideo?listId=3581Z1XUVFAFY Medical Disclaimer All information, content, and material of this website is for informational purposes only and are not intended to serve as a substitute for the consultation, diagnosis, and/or medical treatment of a qualified physician or healthcare provider. Affiliate disclaimer: Keep in mind that we may receive commissions when you click our links and make purchases. However, this does not impact our reviews
Show All
Comment 0