ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
103 views • July 6, 2022

普京宣布盧甘州勝利,俄軍事專家不買賬;芬蘭邊境俄軍基地撤空了,硬氣立陶宛釜底抽薪;烏克蘭無人機養精蓄銳,俄軍電子戰風光不再;#新冷戰情室

熊貓俠Panda Man
© All Rights Reserved. ☀️今日內容☀️ 00:16 普京宣布盧甘州勝利,俄軍事專家不買賬; 03:24 芬蘭邊境俄軍基地撤空了,硬氣立陶宛釜底抽薪; 05:55 烏克蘭無人機養精蓄銳,俄軍電子戰風光不再 ーーーーーーーーーーーーーー 喜欢我的頻道,歡迎點贊、訂閱、評論 開啟小鈴鐺🔔 第一時間觀看精彩內容哦∼ Subscribe to our channel here: https://www.youtube.com/channel/UCkCfjd8aOsJHdpgj6FD9L1w/sub_confirmation=1
Show All
Comment 0