Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10714
220 views • August 10, 2022

Biden Signs Documents Ratifying Sweden and Finland's NATO Membership

NTD News
NTD News
President Joe Biden signed documents on Aug. 9 that ratified Sweden and Finland's membership into the NATO military alliance. The United States is the 23rd nation in the 30-member alliance to grant approval to the two nations' membership.
Comment 0